Testuj również mniej ważne detale

Testowanie interfejsu użytkownika obejmuje szereg elementów. Można je podzielić na duże i ważne elementy jak formularze, nawigacja, układ, typografia oraz na drobne detale, jak listy rozwijane, pola wyboru, mikrointerakcje, karty, paski postępu.

Wszystkie razem dają ogólne wrażenie, dlatego warto sprawdzić kolejno wszystkie, również te mniej ważne.

Poniżej znajdziesz kilka przypadków testowych, obejmujących nieco mniejsze elementy strony.

👉 Błędy typu danych

Test sprawdza, czy w niektórych polach danych, takich jak daty, waluta itp., można wprowadzić tylko prawidłowe dane oraz czy pola nie są zbyt restrykcyjne.

Sprawdź czy można wpisać numer telefonu w dowolnej formie tj. 000-000-000 lub 00000000

👉 Szerokości pól

Test sprawdza, czy niektóre pola tekstowe nie pozwalają użytkownikowi na umieszczenie danych wejściowych powyżej określonego limitu znaków.

Dla przykładu pole do wprowadzenia kodu pocztowego powinno być o wiele krótsze niż pole z nazwą ulicy.

👉 Wpisywanie z wyprzedzeniem

Jeśli interfejs użytkownika korzysta z długich list rozwijanych, wpisywanie z wyprzedzeniem jest wymagane.

W rozwijanym menu z wieloma opcjami użytkownik powinien być w stanie znaleźć właściwą, wpisując pierwszą literę.

Przechodzenie użytkownika przez długą listę to niekorzystne doświadczenie użytkownika.

👉 Komunikacja interfejsu

Celem jest sprawdzenie, czy interfejs jest intuicyjny. Dla przykładu możesz przetestować wymogi dotyczące hasła.

Czy przy polu hasło, znajduje się informacja o wymogach? (długość, znaki specjalne) zanim użytkownik zacznie je wpisywać.

Czy interfejs pokazuje ostatnie zmiany? Przykładem może być komunikat: “Zaktualizowano 2 dni temu”.

👉 Proces zakupowy

Testowana jest cała ścieżka zakupu. Oto jedna ze wskazówek naszej checklisty, przy testowaniu procesu zakupowego:

Czy można powrócić na stronę produktu klikając w jego nazwę?
Często użytkownik chce jeszcze coś doczytać o produkcie, który kupuje. Nazwa produktu powinna być klikalna.

Zacznij przygodę z projektowaniem:

Rzuć też okiem na:

Menu