Stopniowe zaangażowanie

Zamiast prosić o natychmiastową rejestrację, poproś użytkowników, aby wykonali jakieś zadanie. Może to być pytanie na temat personalizacji lub początkowe przedstawienie funkcji produktu.

Gdy użytkownicy zaczną dostrzegać wartość Twojego produktu
i zobaczą jak mogą go dostosować, jakie korzyści oferuje i co mogą dzięki niemu osiągnąć, będą bardziej otwarci na udostępnieni Ci szczegółowych informacji o sobie.

Wykorzystaj to podczas etapów rejestracji. Zamiast formularza
do rejestracji w pierwszym widoku, udostępnij coś, co wciągnie użytkownika w kolejny krok. Dla przykładu weźmy narzędzie online pomagające tworzyć strony internetowe.

👉 Wciągnij użytkownika

Sposobem na stopniowe zaangażowanie może być pytanie: “zaznacz preferowany kolor szablonu”. W tym momencie użytkownik szybciej wykona pierwszy krok, niż gdyby na starcie podać mu formularz rejestracji.

Stopniowe zaangażowanie, to tak naprawdę odroczony proces rejestracji, o którym wspominałem parę maili temu. Jednak w tym wypadku oprócz odroczenia rejestracji, wykorzystujesz kolejne etapy do personalizacji i dostosowania aplikacji pod użytkownika.

👉 Nie wymuszaj rejestracji jeśli nie musisz

Użytkownicy, którzy poświęcą swój czas na wypełnienie pierwszych kroków, będą starali się wypełnić również ostatni etap czyli formularz rejestracji, nie chcąc utracić wykonanej już wcześniej pracy.

Omawiając stopniowe zaangażowanie, warto zwrócić uwagę, by nie uzależniać dostępu do aplikacji od rejestracji. Często aplikację przed uruchomieniem proszę na wstępie o założenie konta. Użytkownik nie może nawet zobaczyć interfejsu aplikacji. Nie wie czy będzie mu odpowiadać, nie może jej przetestować. Od razu musi założyć konto.

Najpierw zaangażuj użytkownika w aplikację, pokaż jej możliwości, a dopiero potem pytaj o rejestrację.

Zacznij przygodę z projektowaniem:

Rzuć też okiem na:

Menu