Optymalizacja formularza w kasie cz1

Na przyjemny proces ukończenia transakcji wpływa dobrze zaprojektowania strona zamówienia. Jednym z ważniejszych czynników jest ilość kroków oraz ich trudność jakie musi wykonać użytkownik, by dotrzeć do płatności.

Według badań Baymard.com 8% użytkowników porzuciło zamówienia z powodu „zbyt długiego / skomplikowanego procesu realizacji zamówienia”. Dlatego optymalizacja pól formularza na etapie zamówienia jest bardzo ważna.

Co ważne, wbrew utartej opinii, to nie ilość etapów jakie musi pokonać użytkownik ma największy wpływ na konwersję. Ważniejsze jest to, ile pól musi wypełnić oraz co użytkownik musi w każdym z nich zrobić. Im trudniejsze pola, tym mniejsza ukończenia zamówienia.

👉 Scalenie pola “Imię i Nazwisko”

Osobne pola na “imię” oraz “nazwisko” niepotrzebnie wydłużają formularz. Połącz te dane w jedno pole i koniecznie zadbaj o etykietę “Imię i nazwisko”.

👉 Niepotrzebny drugi wiersz adresu

Przy wypełnianiu adresu, często możesz zaobserwować 2 pola
do wpisania nazwy ulicy. Jedno pole na nazwę ulicy, a drugie na numer ulicy. Podobnie jak z imieniem i nazwiskiem, scal te pola w jedno.

👉 Dane firmowe

Formularze często dzielą się na: adres do wysyłki oraz adres do faktury. Zamiast od razu wyświetlać kilka pól na dane do faktury, umieść checkbox, który rozwija pola dla danych firmowych dopiero, gdy użytkownik zaznaczy checkbox, co oznacza, że chce wpisać dane firmowe.

Ukrycie na wstępie pól dla danych firmowych, wizualnie zmniejsza długość formularza.

Rozwiązaniem jest domyślne ustawienie „Adres rozliczeniowy” = “Adres wysyłkowy”. Dopiero, gdy użytkownik zaznaczy checkbox dla danych firmowych, system rozróżnia dwa adresy.

Zacznij przygodę z projektowaniem:

Rzuć też okiem na:

Menu