Ile błędów znajdziesz w tym formularzu?

Dzisiaj mam dla Ciebie zadanie. Poniżej zobaczysz formularz. Twoim zadaniem jest znalezienie jak największej ilości błędów, biorąc pod uwagę ux oraz ui.

Poniżej grafiki znajdziesz moje wypunktowane błędy.

👉 Moje przemyślenia:

 1. Dlaczego formularz pyta o płeć? Czy jest to zasadne? Nie ma wyjaśnienia w postaci tooltipu po co jest to pole
 2. Wybór płci, jeśli jest zasadny, powinien odbyć się za pomocą pola wyboru, a nie rozwijanej listy.
 3. Podwojenie praktycznie tego samego pytania MS/MR oraz pytania o płeć.
 4. Pola radiowe oraz etykiety “Female, Male” – mocno oddalone od siebie
 5. Jeśli ktoś zdecydował się na określenie płci, to powinien zachować inkluzywność.
 6. Pole “Imię oraz Nazwisko” powinno być jednym polem, nie rozdzielone.
 7. Pole “Data” powinno być jednym polem, z widoczną maską DD/MM/RRRR lub kalendarzem do wyboru.
 8. Przy polu email niepotrzebny symbol zastępczy.
 9. Przy polu numer telefonu usunąć symbol zastępczy lub dodać maskę _
 10. Pola adres można scalić w jedno.
 11. Pole kod pocztowy takiej samej długości jak pozostałe. Można go umieścić na równi z polem miasto, które zostanie automatycznie pobrane, po podaniu kodu pocztowego.
 12. Dwa przyciski bez dobrze widocznej hierarchii wizualnej.
 13. Etykiety najlepiej jeśli są nad polami.
 14. Duża odległość między polami, a etykietami. W tym wypadku etykiety powinny być wyrównane do prawej.
 15. Brak symetrii w polach “data urodzenia” względem pozostałych pól.
 16. Brak odpowiedniego wyrównania checkboxów (“All”, “email”… itd) do etykiet.
 17. Długi tytuł na górze formularza. Pola nie wyrównane względem tytułu.
 18. Przycisk “Update my profile” bez żadnego wyrównania.
 19. Niepotrzebnie etykiety przycisków są pisane z dużych liter.
 20. Przycisk “Find Address” powinien być na górze. Użytkownik zauważy go dopiero po wypełnieniu danych.
 21. Formularz wpisywania ręcznego adresu powinien być widoczny dopiero, gdy ktoś nie korzysta z opcji “Find Address”.
 22. Z formularza można wywnioskować, żę system pyta o dane, które nie do końca są mu potrzebne, ponieważ więcej pól jest opcjonalnych niż obowiązkowych. Powinno być odwrotnie.
 23. Oznaczyć tylko pola opcjonalne, które powinny stanowić mały procent całego formularza.
 24. Pomieszanie checkboxów, przycisków wyboru oraz list rozwijanych w jednym formularzu.
 25. Brak podpowiedzi (tooltip) dla pól :
 • po co mam podawać datę urodzenia?
 • po co mam podawać nr telefonu?
 • po co mam określać płeć?

Zacznij przygodę z projektowaniem:

Rzuć też okiem na:

Menu