Czy w Twoich projektach stosujesz stopniowe ujawnianie?

Użytkownicy lubią prostotę, nie lubią poświęcać czasu na uczenie się wielu funkcji jakie oferuje aplikacja. Wolą wybrać kilka, najprzydatniejszych, które pomogą im osiągnąć cel.

➡️ Menu hamburgera

Stopniowe ujawnianie bardzo prosto wdrożyć do aplikacji. Wystarczy, że przy pierwszym kontakcie z interfejsem pokażesz tylko najważniejsze opcje. Pozostałe zaoferuj ukryte, ale równie dobrze widoczne. Przykładem może być tutaj dolne menu aplikacji mobilnej. Zazwyczaj składa się ono z 3 do 4 opcji. Reszta opcji, tych mniej ważnych, ukryta jest za menu hamburgera.


➡️ Pokaż tylko w razie potrzeby

Ujawnij te dodatkowe funkcje tylko wtedy, gdy użytkownik o nie poprosi. Przykładem może być tutaj okno przeglądarki. Najważniejsze opcje jak pasek wyszukiwania masz zawsze widoczny. Natomiast, gdy chcesz przejść w ustawienia lub historię musisz wybrać dodatkowe menu.

Stopniowe ujawnianie opcji oraz informacji, jest bardzo częstą techniką, ponieważ dzisiejsze projekty mają wiele poleceń, zadań, funkcji, opcji – na tyle, że warto poukrywać niektóre z nich, tworząc z nich drugorzędne zadania.

➡️ Zalety stopniowego ujawniania

Dla początkujących użytkowników, ukrycie mniej ważnych funkcji, pomaga szybciej zrozumieć interfejs i odnaleźć przydatne dla nich narzędzia. W miarę odkrywania aplikacji, użytkownik będzie poznawał kolejne funkcje. Na początku nauki nie będzie tak mocno przytłoczony funkcjami, przez co nie zrazi się do aplikacji.

➡️ Przewiduj za użytkownika

Jednak stopniowe ujawnianie, to nie tylko ukrycie mniej ważnych funkcji, lecz również stopniowa nauka.

👀 W różnych sekcjach aplikacji użytkownik widzi różne komunikaty, ale tylko raz. Po kliknięciu „rozumiem” podpowiedź nie jest już wyświetlana.

👀 Stopniowe ujawnienie, to również treningi i uczenie się aplikacji np. przez wyświetlanie samouczków.

👀 Stopniowe ujawnianie, to również wieloetapowe formularze.

Moje produkty ux/ui dla projektantów

Podobne wpisy:

Menu